Jan Hrdina

full-stack vývojář

Dokončené projekty

COVID-19 Dashboard

Vývoj počtu nakažených v jednotlivých krajích a okresech, přizpůsobeno pro mobilní zařízení.

PocketMesh

Framework pro tvorbu kolaborativních P2P editorů bez nutnosti svěřovat data centrálnímu úložišti.

AZKvíz

Jednoduchá hra nejen pro použití ve výuce inspirovaná českou televizní show AZ-kvíz.

All Languages

Časté konstrukce zapsané v různých programovacích jazycích.

Web Fyzioterapie Lenka Hrdinová

Responzivní webová prezentace postavená na CSS frameworku Bootstrap a redakčním systému Bolt.

Prototypy a experimenty

TreeBurst

Kolaborativní P2P editor pro tvorbu myšlenkových map. Ukázkový projekt k vlastnímu frameworku PocketMesh.

Editor tabulek

Uživatelské rozhraní editoru na návrh SQL schémat implementované jako týmový projekt do předmětu ITU s využitím frameworku Polymer.

Graphide

Prototyp dynamického vizuálního editoru pro JavaScript inspirovaný UML diagramy tříd.

Mayto (ve vývoji)

Univerzální aplikace na správu poznámek s podporou více pohledů na stejná data.

Najdete mě na